english deutsch magyar DOMOV TECHNOLÓGIA O NÁS KONTAKT

  Likvidáciu anorganického odpadu riešime dvomi hlavnými technológiami:

  Príprava anorganického odpadu na prepravu do recyklačného resp. odberového miesta. Pre rôzne druhy materiálov ponúkame lisy, pomocou ktorých dokážeme zmenšiť objem prepravovaného materiálu až na štvrtinu.

  Malé spaľovne odpadu, ktoré je možné dodať priamo na miesto likvidácie odpadu a anorganický odpad spaľovať a prípadne využiť takto získané teplo na ďalšie účely.

LIKVIDÁCIA

AgriTechnika, spol. s. r. o. 2008