english deutsch magyar DOMOV TECHNOLÓGIA O NÁS KONTAKT

  Firma ATC rieši komplexnú likvidáciu odpadu od separácie odpadu cez zhodnotenie organickej zložky kompostovaním až po triedenie a prípravu anorganickej zložky na likvidáciu. Sme schopní vypracovať technologickú linku na likvidáciu odpadu podľa konkrétnych požiadaviek a podmienok zákazníka. Samozrejmosťou je dodanie technologickej linky, poskytnutie potrebnej podpory na efektívne využívanie tejto linky, rôzne možnosti financovania projektu a servis na dodanú technológiu, resp. popredajné služby.

O NÁS

AgriTechnika, spol. s. r. o. 2008