english deutsch magyar DOMOV TECHNOLÓGIA O NÁS KONTAKT uc.html

  Pomocou našej technológie likvidácie komunálneho odpadu je možné separáciu riešiť na 2 hlavných miestach:

- pred procesom kompostovania organického odpadu
- po procese kompostovanie organického odpadu

  Pred procesom kompostovania organického odpadu sa vytriedi jednak organický od anorganického odpadu a vytvoria sa jednotlivé skupiny anorganického odpadu.

V prípade separácie po procese kompostovania je vlastne organická zložka od anorganickej už takmer oddelená, stačí výsledný produkt - kompost preosiať. Následne sa môžu vytriediť jednotlivé skupiny anorganického odpadu (PET, textil, plast, ...)

SEPARÁCIA

AgriTechnika, spol. s. r. o. 2008